Komunikat Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze

28 lutego 2024

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac w ramach programu Czyste Powietrze informujemy, iż beneficjent dokonuje wyboruwykonawcy/ów na własne ryzyko.

Apelujemy, aby decyzje o zawarciu umowy z realizatorami usług, dostaw lub robót budowlanych podejmowane były w sposób przemyślany, bez nacisków i pośpiechu. Zachęcamy do weryfikacji osób, firmy oraz wykonawców.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w programie Czyste Powietrze. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gminy, operatorzy, a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej:czystepowietrze.gov.pl.

Informacje dotyczące programu Czyste Powietrze można uzyskać w punkcie konsultacyjnym mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Ryglicach, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice, pokój nr 9 – I piętro (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu) lub kontaktując się pod nr tel.:14 644 36 16.