„Komisje stałe przy Radzie Miejskiej w Ryglicach rozpoczynają pracę”

17 maja 2024

W dniu wczorajszym na sesji Rady Miejskiej w Ryglicach zostały powołane wszystkie komisje stałe, które będą pracować w następujących składach:

Komisja Oświaty Zdrowia, Kultury i Sportu

Przewodniczący: Tadeusz Augustyn

W-ce przewodniczący: Andrzej Siedlik

Członkowie:

 • Dorota Turczyn
 • Paweł Kumięga
 • Piotr Kupiec
 • Marta Galas
 • Wioleta Matug-Pawłowska

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Przewodniczący: Tadeusz Pawlik

W-ce przewodniczący: Paweł Oleśkiewicz

Członkowie:

 • Krystyna Bochenek
 • Bernadeta Legęć-Wilk
 • Andrzej Marcinek
 • Grzegorz Zalas
 • Łukasz Mikrut

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Paweł Kumięga

W-ce przewodniczący: Bernadeta Legęć-Wilk

Członkowie:

 • Tadeusz Pawlik
 • Marta Galas
 • Grzegorz Zalas

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący: Dorota Turczyn

W-ce przewodniczący: Piotr Kupiec

Członkowie:

 • Andrzej Siedlik
 • Wioleta Matug-Pawłowska
 • Łukasz Mikrut

 

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn