Kolejne środki na kanalizację i wodę w Gminie

23 stycznia 2023

W dniu dzisiejszym otrzymałem czek na 3 000 002,00 zł, który został przekazany do Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o., co pozwoli na uruchomienie kolejnego przetargu na inwestycję wodno-kanalizacyjną. Przetarg na sieć wodno-kanalizacyjną biegnącą wzdłuż drogi powiatowej od Ryglic do Zalasowej zostanie rozstrzygnięty do końca marca br., a wstępny przewidziany termin zakończenia budowy to 31.12 2023 r.

Środki finansowe zostały przyznane z trzeciego rozdania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Promesy wręczali m.in. Pan Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Pan Wojciech Skruch, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Józef Gawron oraz Posłowie, Senatorowie ziemi nowosądeckiej.

W tym miejscu chcę podziękować Marszałkowi Województwa Małopolskiego za przyznanie środków Gminie Ryglice.

 

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn