Kolejne środki finansowe dla Zalasowej

17 marca 2023

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy informację o przyznaniu dotacji w kwocie 50 000,00 zł w ramach projektu grantowego.

Dzięki dofinansowaniu Gmina utworzy w Zalasowej świetlicę, która prócz funkcji przygotowywania posiłków może też służyć do spotkań, integracji oraz wspólnego spędzania wolnego czasu.

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn