„Kolejne nakładki asfaltowe”

18 sierpnia 2023

W dniu wczorajszym podpisałem umowę na położenie 2 nakładek asfaltowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Środki pozyskaliśmy od Marszałka Województwa Małopolskiego. Z pozyskanych środków wykonamy nakładkę asfaltową w miejscowości Zalasowa droga na Papugę (od ul. Zielonej), oraz część drogi Na Starą Wieś w Woli Lubeckiej biegnącą obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Łączny koszt inwestycji to ponad 450.000,00zł, natomiast dofinansowanie uzyskaliśmy w kwocie 200.000,00zł. Nakładki zostaną wykonane do końca października bieżącego roku. Dziękujemy Marszałkowi Województwa Małopolskiego za udzielenie wsparcia finansowego na położenie nakładek asfaltowych.

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn