Kolejne 250 000,00 zł

13 grudnia 2022

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy oficjalną informację o przyznaniu środków finansowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach projektu „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. W kolejnych latach środki zostaną przeznaczone na modernizację obiektów rekreacyjno-sportowych.
Chcę serdecznie podziękować Ministrowi Sportu i Turystyki Panu Kamilowi Bortniczukowi za przekazanie środków finansowych, które przyczynią się do rozwoju sportu i turystyki w Gminie Ryglice.
Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn