Kolejna Promesa na drogi

28 lutego 2024

W poniedziałek w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyło się oficjalne wręczenie promes na wykonanie nakładek asfaltowych w naszej gminie. Nakładki zostaną położone na ul. Piastowskiej w Ryglicach – na najbardziej zniszczonych odcinkach drogi, oraz nakładka asfaltowa na drodze w Kowalowej na szkołę. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to kwota 592 786,00 złotych, wkład Gminy Ryglice to kwota 395 191,24 złotych, łączny koszt inwestycji to 987 977,24 zł.

Rozpoczynamy procedurę przetargową, a nakładki asfaltowe będą wykonane jeszcze w tym roku.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn