Klasa wojskowa w Ryglicach

13 lipca 2022

W roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach, której organem prowadzącym jest Starosta Tarnowski, rozpocznie się nabór do klasy wojskowej.

W dniu wczorajszym w Ryglicach gościł Dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Marcin Siudziński oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Tarnowie Pan Piotr Wąsowski, jak również Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Pan Janusz Szczęch. Pułkownik Marcin Siudziński zadeklarował objęcie patronatem przez 11 MBOT klasy wojskowej w Ryglicach. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Magdalena Nalepka, która od ponad 3 lat służy w Wojskach Obrony Terytorialnej. Brała m.in. udział w obronie granicy polsko-białoruskiej przed nielegalnymi uchodźcami.

Dodatkowo będą organizowane spotkania z żołnierzami WOT-u w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych w Gminie Ryglice oraz w gminach sąsiednich.

Pan Pułkownik poinformował nas również, że w Tarnowie powstanie na przełomie roku Batalion Wojsk Obrony Terytorialnej.

W celu zapewnienia uczniom klasy wojskowej jak najlepszych warunków do nauki praktycznej przygotowujemy w Gminie Ryglice infrastrukturę tj. strzelnicę oraz teren wokół strzelnicy do ćwiczeń.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn