Kapliczka Św. Kazimierza w Ryglicach

12 marca 2024

Zakończyliśmy renowacje kapliczki Św. Kazimierza w Ryglicach, kapliczka została odnowiona, przez co wygląda okazale i pięknie, znajduje się ona w bliskiej odległości rynku. Kapliczkę będzie można zwiedzać będzie to niewątpliwie atrakcja miasta Ryglice.

Chcę podziękować Paniom z Koła Pań „Rygliczanki” na czele z przewodniczącą Panią Barbarą Sarad, które zajmowały się realizacją projektu. Środki zostały pozyskane z Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w kwocie 71 955,00 zł. Wykonawcą robót była pracownia Archeologiczno-Konserwatorska PKZ Spółka z o.o. ul. Franciszkańska 9, 33-100 Tarnów.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn