Kadencja Rady Miejskiej w Ryglicach dobiegła końca

25 kwietnia 2024

W dniu wczorajszym odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w Ryglicach kadencji 2018-2024, na której Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Dudowicz wręczył radnym podziękowania za pracę oraz dobrą współpracę w tej kadencji. Burmistrz również podziękował Panu Przewodniczącemu, Radnym, mieszkańcom, wszystkim organizacjom, które funkcjonują w gminie Ryglice za 5,5 roku owocnej pracy.

Kadencja 2018-2024 była wyjątkowa ze względu na jej długość, z uwagi na wybory parlamentarne została wydłużona do kwietnia 2024 r. Podczas jej trwania przeżywaliśmy wiele wydarzeń o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, jak również ogólnoświatowym.

Była to kadencja, w której zainwestowaliśmy w infrastrukturę drogową, kubaturową, kulturę, sport i turystykę wiele milionów złotych. Mimo wyzwań i trudności, udało się osiągnąć wiele pozytywnych rezultatów, które przyczyniły się do dalszego rozwoju gminy i poprawy warunków życia naszych mieszkańców.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Ryglice za współprace, wyrozumiałość i zaangażowanie w rozwój naszej pięknej małej ojczyzny.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn