Jubileusz 50-lecia Małżeństw

6 lipca 2022

W dniu wczorajszym w restauracji Maestro w Ryglicach odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 10 parom z terenu gminy Ryglice. Możliwość dekoracji małżonków, obchodzących jubileusz 50-lecia małżeństwa, medalami nadanymi na wniosek Wojewody Małopolskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej była dla mnie prawdziwym zaszczytem. Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.

Jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego obchodzili:

1. Państwo Maria i Józef Chaimowie

2. Państwo Elżbieta i Kazimierz Dudowie

3. Państwo Krystyna i Józef Jękotowie

4. Państwo Elżbieta i Eugeniusz Machotowie

5. Państwo Zofia i Grzegorz Morągowie

6. Państwo Danuta i Stanisław Oratowscy

7. Państwo Helena i Mieczysław Saradowie

Medalami zostały odznaczone jeszcze dwie pary, którym stan zdrowia lub inne powody nie pozwolił niestety uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości. Są nimi Państwo Maria i Stanisław Korcowie, Państwo Domicela i Zbigniew Lisakowie oraz Państwo Danuta i Józef Tumanowie, których osobiście odwiedzę, aby wręczyć medale.

Uroczystość uświetnił występ zespołu ludowego „W Kuźni u Kowala”.

Drodzy Jubilaci!

W imieniu wszystkich mieszkańców gminy Ryglice pragnę złożyć Państwu z serca płynące gratulacje i wyrazy najwyższego uznania i szacunku za dochowanie wierności małżeńskiej, za chlubne i trwałe przeżycie pięknej drogi życia, za Państwa trud i serce włożone w wychowanie dzieci. Życzę Wam jeszcze długich lat wspólnego życia, którym towarzyszyć będą zdrowie i wszelka pomyślność.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn