JEDNOSTKA OSP W ZALASOWEJ DOPOSAŻONA.

14 listopada 2023

JEDNOSTKA OSP W ZALASOWEJ DOPOSAŻONA.

W dniu 11 listopada 2023r. odbyło się przekazanie ubrań specjalnych do działań ratowniczo-gaśniczych, hełmu oraz rękawic specjalnych jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalasowej. Projekt współfinansowany w wysokości 20 000,00 zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, za co chcę podziękować Panu Ministrowi Sprawiedliwości.

Burmistrz Ryglic – Paweł Augustyn