Inwestycje wodno-kanalizacyjne za 8 541 453,88 zł

16 grudnia 2022

W dniu wczorajszym Prezes Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Pan Wojciech Skruch oraz zaproszeni goście m.in. Wicestarosta Tarnowski Pan Jacek Hudyma, dokonali otwarcia kolejnych zakończonych inwestycji wodno-kanalizacyjnych w Gminie Ryglice.

Łącznie zostało wykonane 11 km sieci kanalizacyjnej, 11,9 km sieci wodociągowej oraz 1 hydrofornia i 8 przepompowni.

Zrealizowane inwestycje w poszczególnych miejscowościach:

– zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców Uniszowej – 872 280,88 zł

– drugi etap woda i kanalizacja, Lubcza i Wola Lubecka – 6 195 510,00 zł

– Bistuszowa – Kozłówek sieć wodno-kanalizacyjna – 1 473 663,00 zł

Łącznie 8 541 453,88 zł.

Cieszę się, że mogliśmy te inwestycje zrealizować w większości za środki pozyskane z zewnętrznych projektów – 6 408 880,62 zł. Będą one służyć mieszkańcom Naszej Gminy. Poprawią również stan środowiska oraz zaopatrzą mieszkańców w tak ważną wodę pitną, której w wielu domach brakuje.

Natomiast nadal trwają inwestycje w Joninach na Liciąż – 8 899 911,00 zł oraz Ryglice, Zalasowa – 3 900 000,00 zł. Środki finansowe również pozyskane w większości z zewnętrznych projektów.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn