Inwestycja Wod-Kan w Joninach rozpoczęta

14 września 2023

 

Miesiąc temu wbiliśmy pierwszą łopatę rozpoczynając inwestycje wodnokanalizacyjną w miejscowości Joniny na Liciąży.

W dniu wczorajszym dokonaliśmy wizytacji trwającej inwestycji wraz z Prezesem Spółki Dorzecze Białej Panem Wojciechem Skruchem, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Ryglicach Panem Markiem Dudowiczem, sołtysem Jonin Panem Tomaszem Tulikiem oraz Panem Markiem Ziomkiem, który odpowiada za techniczną realizację zadania w terenie.

Zadanie zostanie zakończone w 2024 roku. Całkowity koszt inwestycji to 9 300 000,00 zł, przyłączonych zostanie 54 gospodarstwa domowe.

Zwracam się z prośbą do mieszkańców, którzy jeszcze nie podpisali umów na przyłączenie do sieci wodociągowej, aby jak najszybciej podpisać umowę, ponieważ podczas wykonywania linii głównej wykonane zostaną przyłącza, tak aby nie rozkopywać dwukrotnie posesji. Koszt przyłączenia spółka Dorzecze Białej rozkłada na nieoprocentowane raty.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn