Informacja – wybory

28 czerwca 2024

Szanowni Mieszkańcy,

Informuję, iż dnia 30 czerwca 2024 r. odbędą się wybory Sołtysów oraz Członków Rad Sołeckich
w sołectwie Joniny, Kowalowa, Zalasowa oraz Lubcza. Głos będzie można oddać w godzinach
od 8.00 do 20.00.

Siedziby obwodowych komisji wyborczych dla poszczególnych sołectw:

Sołectwo Joniny – Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Joninach, Joniny 6, 33-160 Ryglice.

Sołectwo Kowalowa – Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalowej, Kowalowa 196,
33-161 Kowalowa.

Sołectwo Zalasowa – Pałac pod Dębami w Zalasowej, ul. Kościelna 5, 33-159 Zalasowa.

Sołectwo Lubcza – Budynek „Perła Lubczy” w Lubczy, Lubcza 460, 33-162 Lubcza

Zachęcam wszystkich mieszkańców sołectw do udziału w wyborach.

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn