INFORMACJA

26 stycznia 2024

Gmina Ryglice wraz z Rada Powiatową Małopolskiej Izby Rolniczej w Tarnowie organizuje w dniu 29 stycznia br. (poniedziałek) o godz. 10:00 na Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryglicach spotkanie w sprawie szkód wyrządzanych w uprawach rolnych przez dziką zwierzynę.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie spotkania – Przewodniczący Rady Powiatowej MIR w Tarnowie
2. Przedstawienie skali i zakresu problemu – przedstawiciele rolników delegat do RP MIR w Tarnowie Pan Adam Fijołek
3. Przedstawienie stanowisk kół łowieckich posiadających obwody łowieckie obejmujące teren gminy Ryglice – przedstawiciele kół
4. Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie
5. Wystąpienie przedstawiciela Nadleśnictwa Gromnik
6. Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
7. Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Klimatu i Środowiska
8. Pytania i wolne wnioski
9. Zakończenie obrad.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Informuję jednocześnie, że Burmistrz Ryglic podjął wiele starań w ramach swoich kompetencji aby zmniejszyć ryzyko występowania szkód oraz zmniejszyć populację dzikich zwierząt notorycznie wyrządzających szkody. Każde Koło Łowieckie, które występuje o opinie planu polowań do Burmistrza, uzyskuję zgodę wraz z adnotacją i wnioskiem o zwiększenie odstrzałów o 200%. Burmistrz zgłosił do Wojewody Małopolskiego wniosek o uzyskanie pozwolenia na odstrzał sanitarny dzików, a wojewoda wyraził na to zgodę. Gmina Ryglice uzyskała zwiększony odstrzał do 107 szt. Zadanie zostało wykonane do końca 2023 r.

W kwestiach dotyczących szacowania szkód i wypłaty odszkodowań, jak również ustalenie ilość odstrzałów dzikiej zwierzyny na dany rok ustalane jest to z Nadleśniczym i Łowczym Powiatowy. Dodatkowo na spotkanie został zaproszony Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego oraz Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn