INFORMACJA

27 grudnia 2023

Uprzejmie informujemy o skróceniu czasu przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego w dniu 28 grudnia 2023 r. (czwartek) do godziny 11.30.

Po godzinie 12.00 będzie tylko możliwość m.in. wydania dowodu osobistego.

Powyższe wynika z konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem
29 grudnia br. rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty.

Dodatkowo informujemy, że 28 grudnia 2023 r. o godzinie 9:00 zablokowana zostanie możliwość skorzystania z usługi składania wniosku o dowód dla dziecka lub podopiecznego (https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty-dla-dziecka-lub-podopiecznego).