INFORMACJA

2 września 2022

Uprzejmie informujemy, że zebranie wiejskie w Kowalowej zostało przełożone z 11 września 2022 r. na 25 września 2022 r. o godzinie 11:30.

Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn

Sołtys wsi KowalowaBarbara Mosoń