I Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach IX kadencji

30 kwietnia 2024

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ) zawiadamiam, że I sesja Rady Miejskiej w Ryglicach IX kadencji,  odbędzie się  6 maja  (poniedziałek) 2024 r. o godz. 12.00 w Zabytkowym Spichlerzu Dworskim w Ryglicach, ul. Tarnowska 23, (I piętro, duża sala).

 

Planowany porządek obrad.

  1. Otwarcie obrad przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Pana Marcina Kulasa.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych.
  4. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi Ryglic przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Pana Marcina Kulasa
  5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Ryglic.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ryglicach.
  7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ryglicach.

8.   Zamknięcie I  sesji RM w Ryglicach IX kadencji 2024-2029

 

Z upoważnienia Komisarza Wyborczego

w Tarnowie I

Elżbieta Witek

 

Projekty uchwał:

uchwala nr 1,

uchwala nr 2,

uchwala nr 3,

uchwala nr 4

 

Materiały:
https://ryglice.posiedzenia.pl/

Transmisja:
https://youtube.com/live/7ejg-AA8cm0?feature=share

Nagranie dobrej jakości:
https://ryglice.posiedzenia.pl/?action=video&id=h3ruzn21ww1m1ye8jiurl4302djb75p534cw458d42dlcd9evf1431n82o8z29n2&cadency=2024