Historyczny moment dla gminy Ryglice

22 maja 2024

W dniu wczorajszym została podpisana umowa z wykonawcą PA Nova S.A z Gliwic oraz ruszyła procedura sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego dla 7 miejscowości gminy Ryglice tj. dla Miasta Ryglice, Zalasowej, Woli Lubeckiej, Lubczy, Kowalowej, Jonin oraz Bistuszowej.

Rozpoczynając procedurę planistyczną gmina będzie się kierowała przede wszystkim zapewnieniem ładu przestrzennego, kształtowaniem polityki przestrzennej, jak również będzie brać pod uwagę wszystkie wnioski złożone przez mieszkańców poszczególnych miejscowości oraz będzie dbać o szeroko rozumiany interes publiczny z uwzględnieniem sektora prywatnego. Przyjęcie planów zagospodarowania przestrzennego zdecydowanie skróci okres pozyskiwania decyzji i pozwolenia na budowę mieszkańców gminy Ryglice oraz przyszłych inwestorów tak, aby gmina mogła się dynamicznie rozwijać.

O wszystkich krokach w trakcie tej procedury będziemy Państwa informować na bieżąco.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn