Grant w wysokości 66 088,26 zł

11 lipca 2023

Gmina Ryglice otrzymała grant w wysokości 66 088,26 zł w ramach projektu pn.” Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy- Pakiet Edukacyjny” w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym- pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. Środki finansowe zostały przekazane gminie na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Ryglice.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn