Rejestr dzialalnosci regulowanej- stan na 31.10.2023

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

 

Informacja dla rolników:

 

 

Poziomy recyklingu:

 

 

System usuwania odpadów ciekłych:

 

 

Inne informacje do pobrania:

 

 

 

Rejestr działalności regulowanej:

 

 

Uchwały i zarządzenia:

Pliki do pobrania