Gmina Ryglice w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (ZIT) na lata 2021-2027

3 lutego 2023

W tym tygodniu odbyło się spotkanie Gmin Powiatu Tarnowskiego, Miasta Tarnowa oraz Dąbrowy Tarnowskiej które wspólnie założyły wnioski w ramach ZIT aby samorządy mogły sięgnąć po dodatkowe środki finansowe z nowego programowania Unii Europejskiej, łącznie na wszystkie samorządy zostanie rozdysponowana kwota 57.881.741,00 Euro. Środki zostały podzielone pomiędzy samorządy przez Marszałka Województwa Małopolskiego specjalnym algorytmem oraz liczbą mieszkańców danego samorządu. Gmina Ryglice otrzyma kwotę 2.096.066,00 euro z czego 1.502.661,00 euro zostanie przeznaczone na inwestycje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego natomiast 593.404,00 euro z Europejskiego Funduszu Społecznego zostanie przeznaczone na projekty społeczne. Inwestycje które zostały zgłoszone przez Gminę Ryglice to : 1.000.000,00 euro na rozbudowę sieci wodno- kanalizacyjnej, 250.000,00 euro na gospodarkę odpadami w celu utrzymania niskich cen opłat za śmieci, 250.000,00 euro na transport niskoemisyjny.. Wysokość alokacji dla poszczególnych samorządów środków finansowych się nie zmieni natomiast są to wstępne propozycje które jeszcze mogą ulec modyfikacji.

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

 

Podział alokacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021-2027 (wg informacji 02.08.2022, podział ze względu liczbę mieszkańców, stan 31.12.2020)

JST

Alokacja ogółem

EFRR

EFS

Tarnów

19 385 946 €

13 897 708 €

5 488 238 €

Gmina Tarnów

4 729 177 €

3 390 328 €

1 338 849 €

Wierzchosławice

1 946 385 €

1 395 356 €

551 029 €

Tuchów

3 211 635 €

2 302 408 €

909 227 €

Ryglice

2 096 066 €

1 502 661 €

593 404 €

Rzepiennik Strzyżewski

1 217 280 €

872 663 €

344 617 €

Zakliczyn

2 260 714 €

1 620 697 €

640 017 €

Dąbrowa Tarnowska

3 820 816 €

2 739 128 €

1 081 688 €

Ciężkowice

2 026 455 €

1 452 758 €

573 697 €

Lisia Góra

2 782 972 €

1 995 102 €

787 870 €

Pleśna

2 151 429 €

1 542 351 €

609 078 €

Radłów

1 731 964 €

1 241 638 €

490 326 €

Skrzyszów

2 583 518 €

1 852 114 €

731 404 €

Szerzyny

1 422 504 €

1 019 788 €

402 717 €

Wietrzychowice

707 645 €

507 308 €

200 337 €

Wojnicz

2 405 705 €

1 724 641 €

681 065 €

Żabno

3 401 530 €

2 438 544 €

962 987 €

Razem

57 881 741 €

41 495 191 €

16 386 550 €