Gmina przejęła nieruchomość w Woli Lubeckiej

15 czerwca 2023

Kolejna nieruchomość która od wielu lat była nieuregulowana prawnie tym razem w Woli Lubeckiej, działka Nr 547 w centrum miejscowości, obok kościoła po kilku latach starań stała się własnością Gminy Ryglice poprzez sądowne zasiedzenie. Przejęta nieruchomości będzie służyła mieszkańcom Woli Lubeckiej, Szkole Podstawowej, OSP i innym organizacjom. W tym miejscu chcę w sposób szczególny podziękować Proboszczowi Parafii Lubcza ks. Markowi Kuzak. Dziękuję też, radnemu Panu Tadeuszowi Augustyn, sołtysowi Panu Jerzemu Kumięga, prezesowi OSP Wola Lubecka Panu Grzegorzowi Gawron oraz mieszkańcom Panu Andrzejowi Stańczyk, Panu Piotrowi Marcinek i Państwu Zofii i Wojciechowi Sfora, za przekazanie wiedzy na ten temat oraz poświęcenie swojego czasu aby samorząd ostatecznie stał się właścicielem nieruchomości. Teren ten będzie służył mieszkańcom Woli Lubeckiej jako miejsce edukacyjne, rekreacyjne, sportowe oraz spełniał inne cele i potrzeby mieszkańców.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn