Geotermia nie do wykorzystania w Ryglicach

19 stycznia 2023

W 2021 roku Burmistrz Ryglic złożył zapytanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego w związku z ogłoszonych konkursem dla samorządów w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Zapytanie dotyczyło prośby o sporządzenie przez ekspertów Państwowego Instytutu Geologicznego wstępnej opinii czy na terenie Gminy Ryglice występują wody termalne oraz, czy jest możliwość ich zagospodarowania. W przedmiotowej sprawie została sporządzona opinia, z której wynika, iż na terenie Gminy Ryglice przeprowadzono kilka odwiertów na różnych głębokościach, nawet 4435 m. Jednakże jak wynika z opinii „Powyższa analiza pozwala na wskazanie, że brak jest zasobów geotermalnych o znaczeniu gospodarczym i podstaw do rozwoju ciepłownictwa w Gminie Ryglice”.

Warunkiem złożenia przez Gminę Ryglice wniosku o wykonanie odwiertu było sporządzenie przez Państwowy Instytut Geologiczny ekspertyzy, z której wynikałoby, że takie zasoby na terenie Gminy Ryglice występują.

Niestety opinia dla Gminy była negatywna.

Podejmuję wszelkie możliwe działania, aby Nasza Gmina rozwijała się w różnych kierunkach i w różnych dziedzinach, jednak nie zawsze jest to możliwe.

W załączeniu pismo oraz opinia PIG.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn