Edukacja z Wojskiem

6 czerwca 2024

#EdukacjazWojskiem

6 czerwca 2024 r. uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ryglicach wzięli udział w trzygodzinnym szkoleniu poprowadzonym przez st. szer. Rafała Danika w ramach programu edukacyjno – obronnego „Edukacja z wojskiem”.
Program został przygotowany i jest realizowany we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Jego głównym celem i założeniem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. Stanowi on odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem.
Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali starszego szeregowego, który w ciekawy i praktyczny sposób przekazał wiele bardzo istotnych informacji.
Na zakończenie wychowankowie otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn