Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja 2023

Drugiego maja obchodzimy w całym kraju Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrazić szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.

Zachęcam wszystkich mieszkańców Gminy Ryglice do wywieszenia biało-czerwonych flag w swoich domach. Pokażmy, że jesteśmy wspólnotą dumną ze swojej przynależności narodowej oraz wolności, za którą nasi przodkowie ponieśli najwyższą cenę.

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn