Działki na sprzedaż w Gminie Ryglice

22 listopada 2023

Gmina Ryglice posiada na sprzedaż trzy atrakcyjne nieruchomości w miejscowości Joniny, Zalasowa oraz Uniszowa

 

Działka położona w miejscowości Joniny o nr ewid. 605 o powierzchni 1,75 ha, dla której założona jest księga wieczysta TR2T/000015762/0, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 160 000,00 zł brutto. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 24.11.2023 r. Przetarg odbędzie się w dniu
30 listopada 2023r. o godzinie
1000 w Urzędzie Miejskim w Ryglicach,
ul. Rynek 9, w pok. nr 3 (I piętro).

Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Bezpośrednio do nieruchomości w przyszłym roku zostanie wykonana nakładka asfaltowa.

 

Działka położona w miejscowości Zalasowa o nr ewid. 2590 o powierzchni 0,59 ha, dla której założona jest księga wieczysta TR2T/00089870/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 78 000,00 zł brutto. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 13.12.2023 r. Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2023r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Ryglicach, ul. Rynek 9, w pok. nr 3 (I piętro).
Dla przedmiotowej nieruchomości również została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

Działka rolna położona w miejscowości Uniszowa o nr ewid. 46/1 o powierzchni 2,37 ha, dla której założona jest księga wieczysta TR2T/00015604/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 55 000,00 zł brutto. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 15.12.2023 r. Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Ryglicach, ul. Rynek 9, w pok. nr 3 (I piętro).

Szczegółowych informacji o nieruchomościach przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać na stronie Gminy Ryglice www.ryglice.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Ryglicach w pokoju nr 8 (I piętro) lub telefonicznie w godzinach pracy urzędu pod nr: 14 644-36-21.