Działka po GS w Lubczy przejęta przez Gminę

6 marca 2023

Na początku mojej kadencji podjąłem wiele inicjatyw w obszarze społecznym i gospodarczym, które do tej pory były bagatelizowane. Jedną z nich było odzyskanie po byłej Spółdzielni GS budynku w Lubczy oraz Woli Lubeckiej. Trwało to, co prawda 4 lata, ale opłaciło się. W ostatni piątek podpisałem u notariusza ze Starostą Tarnowskim, który reprezentuje Skarb Państwa, umowę, na mocy której Gmina staje się właścicielem nieruchomości, na której zlokalizowana jest tzw. „Karolinka”. Proces był długotrwały, ponieważ należało zlikwidować zadłużenia, które obciążały nieruchomość. Następnie została ona przekazana przez Wojewodę Powiatowi, z kolei Starosta Tarnowski przekazał tę nieruchomość Gminie Ryglice.

„Bardzo się cieszę, że po ponad 30 latach Pan Burmistrz Augustyn na początku swojej kadencji z powodzeniem rozpoczął procedurę odzyskania nieruchomości. Życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Ryglice, w szczególności mieszkańcom Lubczy dalszych sukcesów. Niech ta nieruchomość w pełni Wam służy. Gratuluję Panie Burmistrzu wytrwałości i determinacji” – powiedział Starosta Tarnowski Pan Roman Łucarz.

Tym samym w dalszym ciągu łamiemy stereotypy, realizując zadania, które w poprzednich kadencjach wydawały się niewykonalne.

 

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn