Dyrektor CKPiT Pani Teresa Lisak odeszła na emeryturę

28 czerwca 2023

W dniu wczorajszym na sesji Rady Miejskiej w Ryglicach pożegnaliśmy po wielu latach pracy Panią Dyrektor Teresę Lisak na pożegnanie Pani dyrektor zjechali twórcy ludowi, koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego, prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy Pan Wiesław Zabawa. Sala pękała w szwach.

Na ręce Pani Teresy Lisak składam podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju kultury w gminie Ryglice. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że przyczyniła się Pani do rozwoju lokalnej kultury, a w szczególności położyła fundament pod budowę Ośrodka Kultury w Ryglicach wraz z jego filiami, obecnie noszącego nazwę Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Ryglicach.

Świadectwo Pani drogi zawodowej pokazuje, że można swoją pracę na rzecz mieszkańców gminy Ryglice traktować z zaangażowaniem i poświęceniem, dając przykład innym, jak należy rozumieć służbę publiczną.

W ciągu tych wszystkich lat była Pani dla nas przyjacielem, na którym można było polegać, który zawsze służył pomocą i wsparciem. Za to wszystko serdecznie dziękujemy.

Życzę Pani wszystkiego najlepszego w życiu osobistym, dużo zdrowia, realizacji marzeń oraz wszelkiej pomyślności.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn