Drodzy Nauczyciele,

14 października 2022
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim nauczycielom oraz całemu personelowi pomocniczemu szkół, najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej, a także w życiu osobistym.
Korzystając z okazji kieruję do Państwa wyrazy najwyższego uznania dla Waszych kompetencji, a przede wszystkim serdeczne podziękowania za istotny wkład w rozwój naszych dzieci.
Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn