Dofinansowanie termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe

4 czerwca 2024

Program Czyste Powietrze przeznaczony jest dla właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych domów mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą. Wspiera finansowo mieszkańców w ociepleniu ich domów jednorodzinnych oraz wymiany ogrzewania, co pozwala osiągnąć zmniejszenie zużycia energii oraz kosztów ogrzewania.

Na co można otrzymać dotację?
1. Audyt energetyczny.
2. Ocieplenie ścian, stropu, podłogi.
3. Wymianę okien, drzwi, bramy garażowej.
4. Wymianę starego pieca – kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na nowoczesne źródło ciepła oraz instalację C.O. i C.W.U.
5. Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.
6. Mikroinstalację fotowoltaiczna.

Część I: dla beneficjentów chcących skorzystać z podstawowego poziomu dofinansowania
Osoby fizyczne, których dochód roczny nie przekracza kwoty 135 000 zł, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Możliwość uzyskania od 40-55% dofinansowania kosztów netto przedsięwzięcia.
Część II: dla beneficjentów chcących skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania
Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:
1. są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
◦ 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
◦ 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Możliwość uzyskania od 70-80% dofinansowania kosztów netto przedsięwzięcia.
Część III: dla beneficjentów chcących skorzystać z najwyższego poziomu dofinansowania
Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:
1. są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
◦ 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
◦ 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Możliwość uzyskania do 100% dofinansowania kosztów netto przedsięwzięcia.

Informacje dotyczące programu Czyste Powietrze można uzyskać w punkcie konsultacyjnym mieszczącym
się w Urzędzie Miejskim w Ryglicach, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice, pokój nr 9 – I piętro (czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu) lub kontaktując się pod nr tel.:14 644 36 16.

Czyste Powietrze – informacja o programie