Dofinansowanie małych i średnich przedsiębiorstw

5 stycznia 2024
Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę dotyczącą uruchomienia naboru projektów mających na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. Dofinansowanie będzie mogło być przeznaczone na zakup rozwiązań w obszarze automatyzacji/cyfryzacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Małopolski. Na wnioskodawców czeka 67 mln zł.
  Na dofinansowanie mogą liczyć pomysły, które pozwolą wprowadzić
do działalności przedsiębiorstwa  produkty, usługi i procesy
wykorzystujące rozwiązania m.in. z obszaru big data, sztucznej
inteligencji, automatyki i robotyki, komunikacji pomiędzy maszynami
oraz człowiekiem a maszynami. W składanych projektach
przedsiębiorstwa mogą skorzystać z zakupu usług doradczych, zakupu
maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, sprzętu
komputerowego, a także usług szkoleniowych dotyczących podnoszenia
kompetencji i umiejętności w procesach transformacji.
  Nabór jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
prowadzących działalność na terenie Małopolski.
  Wsparcie będzie udzielone w formie dotacji. Może mieć charakter
pomocy de minimis, regionalnej pomocy inwestycyjnej lub pomocy dla MŚP
na usługi doradcze lub udział w targach zależnie od kosztu objętego
wsparciem. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to
200 tys. zł. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi aż
3 mln zł.
  Termin składania wniosków
Wnioski można składać w terminie od 29 grudnia 2023 r. do 4 kwietnia
2024 r. do godz. 15:00, w systemie elektronicznym IGA pod adresem:
iga.malopolska.pl .
  Nabór wniosków jest organizowany za pośrednictwem Małopolskiego
Centrum Przedsiębiorczości. Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulaminy oraz wzory załączników dostępne są na stronie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 [2]. Kontakt do Lokalnego Punkty Informacyjnego Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9 33-100 Tarnów tel. 12/ 616 03 61 [3], 12/ 616 03 62 .