Dodatek osłonowy

14 marca 2024

Burmistrz Ryglic informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie dodatku osłonowego na częściowe pokrycie kosztów energii , gazu oraz żywności.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Ryglicach w terminie do 30 kwietnia 2024r.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody z roku 2022 nie przekraczają:

  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Wysokości dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 zł lub 286 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł lub 429 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł lub 607,75 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł lub 822,25 zł*

    *Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania. Jeśli lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to dodatek osłonowy przysługuje w wyższej wysokości. 

W przypadku przekroczenia wymaganego progu dochodowego będzie stosowana zasada złotówka za złotówkę. To oznacza, że świadczenie będzie wypłacane w kwocie pomniejszonej o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłaty dodatku osłonowego wyniesie 20 złotych.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/gopswryglicach,m,401676,dodatek-oslonowy.html

oraz u pracowników GOPS pod nr telefonu:

14 64 43 164 – Zalasowa, Kowalowa

14 64 43 648 – Lubcza, Wola Lubecka, Joniny, Uniszowa

14 64 43 637 – Ryglice, Bistuszowa