Darmowa pomoc prawna na terenie Gminy Ryglice

10 lipca 2023

Darmowa pomoc prawna na terenie Gminy Ryglice realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Dyżury prawników odbywają się we wtorki i środy w g. 8:00 – 12:00 w Urzędzie Miejskim w Ryglicach ul. Rynek 9, pokój nr 19.

Pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy

prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą

niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie nie jest weryfikowane

pod względem dochodów i wypełnia się go u osoby, która udziela pomocy prawnej.

Aby skorzystać z pomocy prawnej, należy umówić się telefonicznie pod numerem telefonu

+48 14 68 83 327 lub +48 571 356 913 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w

Tarnowie).

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy prawnej za pośrednictwem środków

porozumiewania się na odległość (tj. telefonicznie, e-mail itd.) proszone są o wcześniejszy

kontakt celem rejestracji pod numerami telefonu podanymi powyżej.

Istnieje również możliwość samodzielnej rejestracji internetowej pod adresem https://zapisynp.ms.gov.pl/małopolskie/tarnowski.

Nie obowiązuje właściwość terytorialna według miejsca zamieszkania, każdy uprawiony

mieszkaniec może uzyskać pomoc prawną w dowolnej wybranej przez siebie lokalizacji w

Powiecie Tarnowskim. Wykaz wszystkich dyżurów oraz szczegółowe informacje na temat

funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego w Powiecie Tarnowskim znajdują się na stronie https://poradyprawne.powiat.tarnow.pl.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być

rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w

szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub

radca prawny informuję osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej

pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa. Mieszkańcy Powiatu Tarnowskiego mogą

się z nią zapoznać na stronie https://poradyprawne.powiat.tarnow.pl.