Chodnik w centrum Jonin

16 listopada 2023

10 listopada podpisaliśmy umowę z wykonawcą na wykonanie chodnika w centrum Jonin, który przedłuży obecnie istniejący chodnik oraz połączy parking przy drodze powiatowej z wjazdem na stadion przy boisku sportowym.

Koszt robót budowlanych to 293 821, 37 zł. Dotacja z Powiatu Tarnowskiego wynosi 79 684,85 zł.

W dniu wczorajszym rozpoczęto inwestycje, która zostanie zakończona do końca tego roku.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn