Ostrzeżenie nr 232/zmiana – Burze/3

11 lipca 2024

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
w Tarnowie

Urzędy Miast i Gmin

Powiatu Tarnowskiego

RKiSO.5520.51.2024

Tarnów, dnia 11.07.2024 r.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 232/zmiana

Nazwa biura

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze – stopień 3

Obszar

Powiat tarnowski

Ważność (cz. urz.)

Od: 2024-07-09 11:30

Do: 2024-07-13 20:30

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80 %

Przebieg

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 50 mm do 60 mm, lokalnie około 80 mm, oraz porywy wiatru do 110 km/h. Miejscami duży grad.

Uwagi

Możliwość podniesienia stopnia zagrożenia. Ostrzeżenie może być kontynuowane.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie.

tel.: (14) 68-83-331,

tel. po godz. 15.30: 516 529 156

fax.: (14) 68-83-332,

[email protected]

Sporządził:

Michał Boruch