Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Ryglice w 2021 r. były wpływy z subwencji, stanowiące ponad 30% wszystkich dochodów gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu składało się łącznie na 74% wszystkich wpływów. Należy zwrócić uwagę na wysoki poziom usztywnienia strony dochodowej budżetu gminy. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Ryglice w 2021 r. były wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, znajdujące się dopiero na 8 pozycji pod względem wartości wpływów. Wykonano je na poziomie ponad 2,1 mln zł, co oznacza, że generowały 3% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z podatku od nieruchomości, wykonane w wysokości prawie 1,6 mln zł.