Blisko milion złotych na drogę

13 października 2022

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim w Ryglicach na którym Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Krakowie Pan Paweł Szczygieł przekazał promesę na blisko milion złotych Panu Staroście Romanowi Łucarz celem modernizacji drogi w Zalasowej – ul. Tuchowska.

W spotkaniu uczestniczyli: Poseł RP Piotr Sak, Wicestarosta Jacek Hudyma, członkowie Zarządu Powiatu Tarnowskiego: Tomasz Stelmach, Bogdan Płachno, Mariusz Tyrka, Nadleśniczy Grzegorz Wojtanowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach – Marek Dudowicz.

Cieszę się bardzo, że Starosta złożył wniosek do Lasów Państwowych na drogę, która leży na terenie Gminy Ryglice. Jest to pierwszy projekt realizowany wspólnie przez Lasy Państwowe i Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Niezwykle się cieszę, że inwestycja ta realizowana jest na terenie naszej Gminy i będzie wykonana do końca tego roku.

Pragnę również, poinformować, że gmina Ryglice wspólnie z Powiatem Tarnowskim będą realizowały inwestycję budowy zatoczki autobusowej przy ulicy Tuchowskiej w Zalasowej.

Pragnę podkreślić, że w przyszłym roku w dalszym ciągu będziemy współpracować z Lasami Państwowymi składając wnioski o środki na modernizację kolejnych dróg, które będą służyć naszym mieszkańcom oraz Lasom Państwowym.

Chcę serdecznie podziękować Panu Posłowi, Panu Staroście, Panu Dyrektorowi Regionalnemu Lasów Państwowych w Krakowie w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Ryglice za przekazaną kwotę.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn