Blisko 50 000,00 złotych dla Szkoły Podstawowej w Kowalowej

13 grudnia 2023

W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowalowej uroczyście otwarto pracownię kompetencji cyfrowych.

Otwarcia pracowni dokonał burmistrz Ryglic Pan Paweł Augustyn, Rada Rodziców Szkoły, Samorząd Uczniowski oraz dyrektor Szkoły.

Otrzymana pracownia jako element projektu do którego szkoła dzięki wsparciu gminy przystąpiła – był udział w konkursie, a nagrodą była właśnie mobilna pracownia komputerowa.

Pracownia została dostarczona przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy w ramach realizacji projektu „Pracownia kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, działanie „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Warto zauważyć, że jest to kolejny już projekt informatyczny realizowany w naszej gminie. Tym razem jest to projekt, do którego w ramach konkursu włączyła się także szkoła.

Otrzymana pracownia to 16 nowoczesnych komputerów przenośnych typu laptop, szafa do przechowywania, transportu i ładowania laptopów, monitor interaktywny, urządzenie AP oraz oprogramowanie.

Dzięki nowoczesnej pracowni uczniowie z Kowalowej będą mieli możliwość wzrostu umiejętności korzystania z urządzeń cyfrowych i wykorzystania cyfrowych źródeł wiedzy, a także rozwijać ponadpodstawowe kompetencje cyfrowe oraz pobudzać kreatywność i promować interdyscyplinarną współpracę.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości w imieniu całej społeczności szkolnej uczniowie z Samorządu Uczniowskiego złożyli Panu Burmistrzowi życzenia świąteczne.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn