„Blisko 250.000,00zł na turystykę i rekreację”

6 lutego 2023

W ramach rekreacji i turystyki ze środków lokalnej grupy działania poprzez Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian oraz programu nowy ład zostaną wykonane przystanie rowerowe wraz z drewnianymi wiatami kryte gontem. Przystanie powstaną w miejscowościach: Wola Lubecka, Lubcza, Kowalowa, Joniny i Bistuszowa. Na przystaniach rowerowych zostaną również zamontowane zestawy naprawcze do rowerów. Inwestujemy również w rekreację i turystykę aby wykorzystać środki finansowe przeznaczone tylko i wyłącznie na ten cel. Poprzez inwestycje pragniemy zachęcić gości do odwiedzania naszej Gminy.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn