Blisko 1 000 000,00 złotych na drogi

25 października 2023

Otrzymaliśmy od Wojewody Małopolskiego blisko 1 000 000,00 zł na odbudowę – położenie nakładek asfaltowych na drogach, które w miesiącu lipcu i sierpniu uległy zniszczeniu podczas nawalnych deszczy. W ramach tego zadania wyremontowane zostaną trzy drogi: w Zalasowej „na Góry”, w Joninach „na Przybyłę i Kitę” oraz w Ryglicach ul. Boratyńskiego.

Gmina Ryglice otrzymała dofinansowanie 80%, natomiast 20% to środki z budżetu gminy. Przetarg na nakładki asfaltowe został już rozpisany, ponieważ te inwestycje drogowe gmina jest zobowiązana zrealizować do końca tego roku.

Wykonanie nawierzchni przyczyni się do zwiększenia komfortu życia mieszkańców oraz do lokalizowania nowych budynków przy nowych asfaltowych drogach.


Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn