Blisko 1 000 000,00 zł dla Ryglic

12 maja 2022

W dniu wczorajszym spotkałem się ze Starostą Tarnowskim Panem Romanem Łucarzem oraz Wicestarostą Panem Jackiem Hudymą, gdzie szeroko omawialiśmy inwestycje realizowane przez powiat na terenie Gminy Ryglice. Jeszcze w tym roku będzie realizowana droga wraz z przebudową części chodnika na ul. 11 Listopada. Omawialiśmy również strategiczną inwestycję niezbędną dla rozwoju Ryglic, modernizację drogi od ronda w Tuchowie do Ryglic wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu na rynku w Ryglicach.

„Współpraca z Burmistrzem Ryglic Pawłem Augustynem układa się nam wzorowo. Wiele zadań, które dotychczas zrealizowaliśmy były realizowane szybko i sprawnie za co Panu Burmistrzowi bardzo serdecznie dziękuję. Chcę zapewnić mieszkańców Ryglic, że jeszcze w tym roku położymy nakładkę asfaltową na ul. 11 Listopada w Ryglicach na wysokości rynku przebudujemy również część chodnika, gdzie zniszczone są krawężniki. Rozstrzygamy przetarg pod koniec maja na tę inwestycję. Burmistrz Ryglic zabiega już od jakiegoś czasu o rozpoczęcie modernizacji drogi Tuchów – Ryglice wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu na rynku. Uważam, że jest to inwestycja, która przyczyni się do rozwoju miejscowości Ryglic, zwiększy potencjał gminy, jak również zachęci przedsiębiorców do inwestowania w Gminie Ryglice. Jest to jednak bardzo pracochłonna i długotrwała inwestycja, ponieważ w pierwszej kolejności należy przeprowadzić prace geodezyjne, wykupić grunty, wykonać projekty i pozyskać środki finansowe. Rozpoczęliśmy z Panem Burmistrzem w tej sprawie konkretne rozmowy, ustaliliśmy parytet udziału środków finansowych i w najbliższym czasie będziemy opracowywać koncepcje realizacji tego zadania.” – Starosta Tarnowski Roman Łucarz

„Zależy nam bardzo na tym żeby wszystkie samorządy gminne powiatu tarnowskiego rozwijały się równomiernie, a inwestycje, które realizuje powiat dawały rozwój przede wszystkim przedsiębiorcom i mieszkańcom. W Gminie Ryglice realizowanych jest wiele projektów i inwestycji z czego się bardzo cieszę.” – Wicestarosta Jacek Hudyma

Chcę bardzo serdecznie podziękować Staroście Tarnowskiemu oraz Wicestaroście za owocne spotkanie, a przede wszystkim za środki finansowe przeznaczone na nakładkę asfaltową ulicy 11 Listopada oraz inne inwestycje, które są i będą realizowane na terenie Gminy Ryglice.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn