Bezpłatny przewóz pasażerski dla wyborców

13 października 2023

Na podstawie art. 37f. § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2022.1277 t.j.)  podajemy do publicznej wiadomości informację o bezpłatnym gminnym przewozie pasażerskim dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Ryglice, organizowanymprzez Burmistrza Ryglic w dniu 15 października 2023 r. tj. w dniu wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego.

Załączniki