BEZPŁATNA REHABILITACJA W CENTRACH REHABILITACJI ROLNIKÓW

5 stycznia 2024

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom możliwość korzystania z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej.
Rehabilitacja w zakresie układu ruchu i układu krążenia jest zorganizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników w: Horyńcu-Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Świnoujściu i Kołobrzegu.

Na turnusy rehabilitacyjne kierowane są osoby, które spełniają jeden z następujących warunków:
• podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie;
• podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą;
• mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

Jak się ubiegać:
• druki wniosków o skierowanie na rehabilitację dostępne są w Oddziale Regionalnym i Placówkach Terenowych KRUS lub na stronie: www.gov.pl/krus
• należy złożyć w KRUS wypełniony przez lekarza wniosek o skierowanie na rehabilitację z załączonymi aktualnymi badaniami: morfologia, mocz, OB, EKG, RTG płuc (opis); RTG układu ruchu
• wypełniony wniosek, który swą ważność zachowuje 6 miesięcy, należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) we właściwym

Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej Kasy.
Z rehabilitacji leczniczej można korzystać:
• nie częściej niż co 12 miesięcy;
• lub po upływie 6 miesięcy (dotyczy to osób, które mają ustalone prawo do przedłużonego okresu wypłaty zasiłku chorobowego bądź mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym).

Koszt:
• pobyt, zabiegi i wyżywienie są bezpłatne – a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego;
• skierowani do uzdrowiska zobowiązani są do uiszczenia opłaty klimatycznej wg stawki obowiązującej w danym centrum rehabilitacji.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 14 621-59-87 wew. 126
Krótki okres oczekiwania!