Bal charytatywny w Zalasowej

23 listopada 2023

Co roku w Zalasowej Stowarzyszanie „Nasze dzieci” organizuje Bal Charytatywny w ramach którego podczas licytacji zbierane są środki na pomoc osobom niepełnosprawnym. Organizatorami jest Stowarzyszanie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Nasze Dzieci”. W tym roku bal odbył się w Pensjonacie „PANORAMA” w Zalasowej. Jak co roku w balu uczestniczą zaproszeni goście, przedsiębiorcy i mieszkańcy którzy bardzo chętnie wspierają ten szczytny cel.

Chcę podziękować Prezes Stowarzyszenia Pani Renacie Kawa oraz wszystkim członkom Stowarzyszenia za zaangażowanie oraz miłość okazywaną osobom niepełnosprawnym, zrozumienie ich potrzeb oraz wytrwałość w walce o ich godność i należne miejsce w społeczeństwie.

 

Gmina Ryglice również pozyskała środki finansowe w ramach projektu „Dostępny Samorząd” w ramach którego spełniliśmy warunek dostępności dla osób niepełnosprawnych, wyposażając budynek m.in. w tabliczki przydrzwiowe z wypukłymi oznaczeniami, tablice informacyjno-nawigacyjne przy wejściu, kontrastowe oznaczenie stopni na schodach oraz pochwyty w łazienkach.

Bardzo mi zależy na tym, aby każdy mieszkaniec naszej gminy mógł swobodnie poruszać się po urzędzie i osobiście załatwiać sprawy w urzędzie.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn