ANKIETA UBÓSTWO ENERGETYCZNE

24 maja 2022

Szanowni Państwo!

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym na gminy wynikającym z zapisami Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przyjętego uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. mamy obowiązek przygotowania analizy ubóstwa energetycznego.

Gmina Ryglice pracuje nad przygotowaniem analizy skali zjawiska ubóstwa energetycznego na naszym terenie.

Opracowanie analizy ubóstwa energetycznego na terenie naszej gminy jest zgodne z metodologią przyjętą przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, która znajduje się pod linkiem:

https://powietrze.malopolska.pl/program-ochrony-powietrza/wytyczne-ubostwo-energetyczne

Ubóstwo energetyczne występuje wtedy, gdy gospodarstwo domowe nie jest w stanie zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu, oświetlania i energii do zasilania urządzeń, w wyniku połączenia niskich dochodów, wysokich wydatków energetycznych i niskiej efektywności energetycznej w domu.

Istnieją trzy najistotniejsze przyczyny zjawiska ubóstwa energetycznego. Występują one odrębnie lub potęgują się wzajemnie:

• Ograniczone możliwości finansowe, często ubóstwo ekonomiczne, uniemożliwiające dokonywanie systematycznych opłat za energię.

• Zły stan techniczny budynków mieszkalnych i systemów grzewczych oraz ich niska efektywność energetyczna.

• Nieumiejętne, nieoszczędne korzystanie z dostępnej energii – używanie nieefektywnego, nieenergooszczędnego sprzętu, brak świadomości nieuzasadnionych strat energii, brak wiedzy na temat możliwości oszczędzania energii.

W związku z powyższym, osoby, które uważają, że są dotknięte zjawiskiem ubóstwa energetycznego prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Ankietę można wypełnić za pośrednictwem formularza, który znajduje się w linku poniżej:

https://forms.gle/ZNCTJ5Z8uBMv32o66

Mieszkańcy, którzy zdecydują się na pobranie, wydrukowanie i wypełnienie ankiety w wersji papierowej proszone są o dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Ryglicach, pokój nr 9 w terminie do 25 czerwca 2022 r.

Pozyskane informacje posłużą do oszacowania wielkości zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie naszej gminy, a także na wskazanie potencjalnych kosztów działań związanych z wyeliminowaniem powyższego zjawiska w przyszłości.