Absolutorium i wotum zaufania jednogłośne

30 czerwca 2022

W dniu wczorajszym na sesji Rady Miejskiej w Ryglicach Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu w Gminie Ryglice. Burmistrz bardzo szczegółowo przedstawił raport o stanie Gminy Ryglice oraz wykonanie budżetu za 2021 rok. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z raportem Gminy Ryglice, który opublikowany jest na stronach Urzędu Miejskiego w Ryglicach. W 2021 roku wykonano wiele inwestycji, które już służą mieszkańcom naszej gminy. Natomiast na następne lata zaplanowane są kolejne inwestycje, które pozwolą na wielokierunkowy rozwój naszej Gminy Ryglice.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn