Absolutorium dla Burmistrza jednogłośnie

28 czerwca 2023

W dniu wczorajszym odbyła się sesja Rady Miejskiej w Ryglicach na której Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2022. Burmistrz bardzo szczegółowo przedstawił raport o stanie Gminy Ryglice zwracając uwagę na wielomilionowe inwestycje, które realizowane są w poszczególnych miejscowościach. Przedstawił również stan zadłużenia gminy, który systematycznie spada, a gmina od 4 lat nie zaciągnęła kredytu a tym samym realizuje duże inwestycje. Burmistrz złożył podziękowania na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej, wszystkim Radnym Rady Miejskiej za wyznaczanie kierunków i podejmowanie uchwał, które przekładają się na sukces Gminy Ryglice. Podziękował również pracownikom urzędu, jednostkom gminnym, organizacjom pozarządowym, szkołom, stowarzyszeniom, zespołom ludowym, kołom gospodyń wiejskich a przede wszystkim mieszkańcom za współpracę w 2022 roku.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn