Absolutorium dla Burmistrza jednogłośnie

20 czerwca 2024

W dniu wczorajszym odbyła się sesja Rady Miejskiej w Ryglicach podczas której, wysoka rada jednogłośnie udzieliła absolutorium Panu Burmistrzowi Pawłowi Augustynowi oraz udzieliła wotum zaufania za rok 2023. Burmistrz bardzo szczegółowo przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu oraz raport o stanie Gminy Ryglice wraz z przedstawieniem zrealizowanych inwestycji w poszczególnych miejscowościach.

Burmistrz złożył podziękowania mieszkańcom gminy Ryglice z kolejny roku współpracy. Podziękował również dyrektorom jednostek pomocniczych, dyrektorom szkół, sołtysom, strażakom, natomiast na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ryglicach Pana Marka Dudowicza, złożył podziękowania wszystkim Radnym Rady Miejskiej za wyznaczanie kierunków i podejmowanie uchwał, które przekładają się na sukces Gminy Ryglice oraz jej dynamiczny rozwój.

 

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn